Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
Kurucu Avukat
Sinan Şahbudak
 • 1984 Doğumludur.İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)
 • Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü (Lisans)
 • Marmara Üniversitesi-Özel Hukuk Bölümü (Yüksek Lisans) eğitimi devam etmektedir.
 • Boğaziçi Üniversitesi - Yeni Bir Lider Gelişim Programı eğitimi devam etmektedir.
 • ICF Uyumlululuk  modeliyle Profesyonel Koçluk ve Mentorlük Diploma eğitimi devam
 • Aynı zamanda Noterlik Belgesi vardır.
 • Arabuluculuk ve Bilirkişilik eğitimi almıştır.
 • TÜSİAV Marmara Bölge Koordinatörüdür.
 • Türkiye Etik ve İtibar Derneği Kurumsal üyesidir.
 • Türk Hukuk Kurumu üyesidir.
 • İnternational Bar Assocciation üyesidir.
 • American Bar Assocciation üyesidir.

Sosyal Sorumluluk Kapsamında Faaliyetleri

 

 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı- KAÇUV
 • WWF Türkiye -Doğa ve Hayvan Koruma Derneği
 • AKUT- Afet Kurtarma Arama
 • Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV Gönüllü bireysel ve kurumsal bağışçısıdır.

 

KURUMSAL ÇALIŞMALAR VE MESLEKİ FAALİYETLER:

EĞİTİM

KURUM

TARİH

Uluslararası Özel Hukukta Tahkim

TMSF

2009

Uygulamalı Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumu

2009

Kamu İhale Hukuku

Ankara Barosu

2009

Enerji Hukuku

Ankara Barosu

2009

Türkiye’de      Ticari       Ve      Hukuki       Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Türkiye Barolar Birliği

2010

Aihs Bireysel Başvuru

Ankara Barosu

2010

Elektrik Satış Eğitimi

Enerjik

2011

Seminar On Alternative Dıspute Resolutions

Türk      Patent     Ve     Marka Kurumu

2011

Ceza Muhakemeleri Kanunu

İstanbul Barosu

2011

Ailenin Korunması Hakkında Kanun Ve Adli Yardım

İstanbul Barosu

2011

Ticaret Hukuku

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

2018

Sağlık Hukuku

Başkent Üniversitesi

2018

İstinaf Kanun Yolu

Başkent Üniversitesi

2018

Adli Bilişim Ve Veri Güvenliği

Mydısk Veri Kurtarma

2018

Genel Muhasebe

Bilgi      Teknolojileri      Eğitim Merkezi

2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İstanbul Şehir Üniversitesi

2019

Yapay Zeka Ve Robot Hukuku

Udemy

2021

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kvkk)

Udemy

2021

Ticari Sözleşmeler Ve Tahkim

İstanbul Üniversitesi

2022

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kvkk)

Başkent Üniversitesi

2022

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

Boğaziçi Enstitüsü

2022

Aktüerya Hesaplamaları Bilirkişilik

Başkent Üniversitesi

2022

Adli Bilişim Suçlarında Bilirkişilik

Başkent Üniversitesi

2022

Adli Bilişim Ve Bilişim Hukuku

Unıon Akademi

2022

İyi Yönetişim- YÖN101

Argüden                    Yönetişim Akademisi

2022

Temel Finans

Sabancı Üniversitesi

2022

Strateji Yönetimi

İstanbul Gedik Üniversitesi

2022

Dijital Dönüşüm Ve Liderlik

Bahçeşehir Üniversitesi

2022

Borçlar Hukuku Nitelikli Hesaplamalar

Başkent Üniversitesi

2022

İnsan Kaynakları Yönetimi

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

2022

İleri Düzey Finansal Yönetim

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

2022

Finansal Muhasebe ve Finansal Tablolar

Bahçeşehir Üniversitesi

2022

Finansal Okuryazarlık

Galatasaray Üniversitesi

2022

Proje Yönetimi (PMOB Uyumlu

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2022

EĞİTİMLERİNİ ALMIŞ VE BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTIR.


GEÇMİŞ DÖNEME AİT BİR KISIM MESLEKİ FAALİYETLERİ

 • Mesleki olgunlaşma döneminde; Şirketler Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Marka ve Patent Hakkına ilişkin uyuşmazlıklar,Gayrimenkul Hukuku,Enerji Sektörü Kamulaştırma işlemleri, Enerji Lisans Sözleşmeleri Hazırlık, Enerji Mevzuatı ve Enerji Firmalarının Danıştay'daki dosyalarının takibini yürütmüştür.
 • İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan takiplerin birçok aşamasında faaliyet göstermiştir.
 • Özellikle şirket danışmanlığı yapan kurumsal ofislerde görev almıştır.
 • Ceza yargılamasında gerek ilk derece mahkemeleri gerekse Yüksek Mahkeme olan Yargıtay ve taraf olunan AİHS alanlarında faaliyet göstermiştir.
 • Amasya,Samsun,Bursa, Trabzon, Erzurum bölgelerinde; ULUDAĞ EDAŞ,YEŞİLIRMAK EDAŞ ARAS EDAŞ

Olmak üzere; 2006 yılı itibariyle devri yapılan icra ve dava dosyalarının devir sürecinde Adliye kısmında devirlerin kontrolünde ve tasnif-tanziminde görev almıştır.

 

 • Amasya bölgesinde MERGE ENERJİ’nin Hidroeletrik Santralleri kurulumunda, kamulaştırma, bedel tespiti ve kiralama süreçlerinde Kadastro,Tapu Müdürlükleri ile çalışmalar yürütmüştür.
 • Halihazırda kurum ve şahıs dosyalarının Yasal ve idari takiplerini yürütmektedir.
 • İdari-yasal takip aşamalarında borçlulara ilişkin ön çalışma (Borçlu istihbaratı toplama ve araştırma)
 • Şüpheli alacakların tahsiline yönelik icra takibi öncesi tahsilat hizmetleri
 • İcra takibi aşamasında az maliyetle ve kısa sürede etkili tahsilat hizmetleri
 • Sanal Ses hizmetleri,Otomatik Arama (Predictive Dialer),Otomatik Sesli Mesaj dinletme özellikli programlar ile netice odaklı tahsilat hizmetlerini yerine getirmiştir.
 • Devam eden süreçte dava ve şirket danışmanlığı faaliyetlerine ağırlık vermiş ve bu alanda uzmanlaşmıştır.

 

Yine mesleki çalışmalarına; 2011 yılında kurduğu ŞAHBUDAK HUKUK & DANIŞMANLIK ofisinde şahıs/şirket ve kurumlara dava ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.Bu kapsamda avukatlığını üstlendiği ve yürütmüş olduğu birkaç kurum aşağıda belirtilmiştir.Şu ana kadar 100 ‘ün üzerinde birçok şirkete dava ve danışmanlık hizmeti vermiştir.Ayrıca birçok şirkete dava ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş LİMAK UEDAŞ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş

EFES VARLIK YÖNETİM A.Ş

BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş

MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş

 

MİSYON VE VİZYON ÖZETİ:

 

Avukatlık ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerimi kurucusu olduğu Şahbudak Hukuk & Danışmanlık ofisinde 2011 yılından itibaren ekibiyle birlikte sürdürmektedir.

Özellikle; faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti vererek, yasal süreçlerinde raporlama, kurumsal analiz ve işbirliği ile elde ettiği deneyimi paylaşıp, sektörel deneyim elde etmeye devam etmektedir.

Bu çalışmaların yanı sıra her geçen gün gelişen ve değişen iş hayatına ayak uydurabilmek adına eksik kaldığı, pekiştirmesi gereken birçok alanda tecrübe ve bilgi edinmektedir.

Danışmanlık hizmeti veren avukat/ hukuk müşavirlerinin; danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerde daha aktif rol alıp karar alma süreçlerine dahil olması ve yön vermesi gerektiğini, İyi yönetilebilir bir şirket için avukatın kurtarıcı rolünün önemini ve bu kurtarıcı rolünü üstlenebilmek için tecrübe ve bilgi birikiminin olmazsa olmaz bir önkoşul olduğunu düşünerek ve inanarak mesleki faaliyetlerini ; kurumsal sürdürülebilirlik, iyi yönetişim kavramlarına; adillik şeffaflık, ilkesellik, tutarlılık, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerine gönülden bağlı bir şekilde sürdürmektedir.

E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et